Algemene Leden Vergadering 2023

Beste leden, ouders/verzorgers.

 

Dinsdag 4 april 2023 houden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (AVL)
Locatie:
Kerk De Arke.
Flevo 161
9204 JV Drachten

20:00 inloop
20:15 start vergadering
ongeveer 21:30 einde.

Graag voor 01-04-2023 opgeven via de mail als je op de vergadering wil komen.

We hopen op een grote opkomst.

Met sportieve groet:
Het bestuur.

Jan Wedman: Voorzitter
Bert en Kirsten Stoker: Secretariaat
Sietske van Malsen: Penningmeester
Meindert Gorter: Algemeen bestuurslid
Cees Roest: Trainer