Mededeling over de Algemene Leden Vergadering 2023

Beste leden.

Omdat we 1 aanmelding hebben gekregen om deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering 2023
hebben we besloten om hier geen zaal voor te huren, we gaan bij een bestuurslid thuis zitten.

De kascontrolecommissie, activiteitencommissie en de ouder die zich hiervoor heeft opgegeven zijn geïnformeerd.

 

Met sportieve groet,

Het bestuur.