Nieuwsbrief 06-03-2021

Beste judoka’s, ouders en verzorgers.

 

Er is de afgelopen weken overleg geweest met het Sportbedrijf-Drachten en die hebben intensief met de gemeente overleg gehad over het buiten sporten.

 

We hebben goed nieuws te melden, we mogen wederom  gebruik maken van het sportveld naast de gymzaal.
Hier hebben we tijdens de 1e lockdown ook een paar keer gesport.
We gaan met het huidige weer nog niet een mat neerleggen en trainen in judopak. Dat is nog ietsjes te koud denken wij.

Daarom gaan we van 17:00-17:45  lekker buiten bewegen. Meester Cees is al van alles aan het bedenken voor jullie. Rennen, bal gooien, estafette, spelletjes….. hij is er al druk mee bezig.
Het judopak hoeft dus nog niet aan, sportkleren is prima!

LET OP! als het weer erg slecht dreigt te gaan worden dan maken we dinsdagavond de beslissing om online les te gaan geven om 17:00 i.p.v. buiten!! Dat communiceren we via de mail en app.

 

We hebben wel wat regels gekregen waar we we ons aan moeten houden.

 • We hebben toestemming gekregen om hier te mogen sporten t/m 18 jaar.
 • We mogen geen gebruik maken van de gymzaal en kleedkamers.
  In geval van nood kunnen we wel even naar het toilet.
 • We mogen geen toeschouwers “langs de lijn” hebben.
  Er is een uitzondering voor begeleiders, ouders en verzorgers voor kinderen die niet zonder hun
  aanwezigheid kunnen deelnemen aan de training.
  Dit geldt ook voor ouders/verzorgers van kinderen die een proefles komen volgen.
 • Voel je je niet fit? Blijf dan thuis.
 • Handen schoonmaken voor het sporten, we zullen een tafel buiten neerzetten met desinfectiemiddelen.
 • Plezier maken is verplicht!

Omdat we het enorm waarderen dat jullie allemaal lid zijn gebleven van onze vereniging hebben we een leuke verrassing voor alle leden.
Zit je 1 week of 40 jaar bij de vereniging, we hebben voor iedereen iets leuks.
Jullie kunnen het de komende woensdagen ophalen tijdens de buitenlessen.

We willen nog wel elke woensdag een online les blijven aanbieden.
Dit gaan we doen van 19:30-20:30.
De link voor komende woensdag 10 maart 19:30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY0ZjFiMzktYWJkNC00NWVjLTk2OGEtMjMyOTZhODgzZjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2251460492-10ad-4f39-bba8-f2db0015fa3d%22%2c%22Oid%22%3a%22cc1e7324-3d72-4d26-9457-ec79f01badd9%22%7d

 

Als er vragen zijn dan horen we dat graag.
Dit kan door een mail te sturen naar: shihandrachten@gmail.com
Bellen/appen met Jan Wedman is ook mogelijk: 06-13569598

 

Blijf gezond allemaal, we zien jullie woensdag!!

 

Met sportieve groet:

Het bestuur.
Jan Wedman: Voorzitter
Bert en Kirsten Stoker: Secretariaat
Sietske van Malsen: Penningmeester
Meindert Gorter: Algemeen bestuurslid
Cees Roest: Trainer