Nieuwsbrief 08-11-2020

Beste judoka’s, ouders en verzorgers.

Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest.
We hebben met het bestuur overleg gehad over de te nemen maatregelen. Hierbij hebben we het sportprotocol van de Judobond gebruikt als leidraad en de aangepaste regels van Sportbedrijf Drachten.

Het aller belangrijkste is dat iedereen zijn of haar verantwoording moet nemen door niet te komen sporten als je niet fit bent.
Zoals de overheid meldt: Heb je gezondheidsklachten? BLIJF THUIS!

Algemene regels:

  • Kleedkamers niet gebruikt worden. Kleedt je dus thuis om.
  • Toiletten mogen wel gebruikt worden.
  • Iedereen die 13 jaar of ouder is moet een mondkapje dragen in het complex. Tijdens het sporten mag deze af.
  • Iedereen die 18 jaar of ouder is moet 1.5m afstand houden van elkaar tijdens het sporten.

In de judozaal mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
In het complex mogen alleen trainers, vrijwilligers en judoka’s komen. Er is een uitzondering voor begeleiders, ouders en verzorgers voor judoka’s met een beperking die niet zonder hun aanwezigheid kunnen deelnemen aan de training.
Zij mogen wel het complex in na overleg met Jan Wedman 06-13569598
Dit geldt ook voor ouders/verzorgers van kinderen die voor de 1e keer een proefles komen volgen.

Lessen:
De lessen hadden we al eerder ingekort. Dit blijft we voorlopig ook zo.
We doen dit om te voorkomen dat er te veel personen in het complex aanwezig zijn.

De lestijden zijn als volgt:

Groep: 1             Groep: 2             Groep: 3             Groep: 4             Groep: 5

16:30-17:00       17:15-17:45        18:00-18:45       19:00-19:45        20:00-21:00

 

Jeugd t/m 17 jaar:
Er is veel verwarring over het geven van Groepslessen.
Alle judoka’s tot en met 17 jaar mogen sporten zonder de 1.5m te hanteren.

Senioren (18+)
Voor iedereen van 18 jaar en ouder geld de 1.5m regel wel.
Individueel mogen we dus wel sporten op 1.5m afstand, maar we mogen geen groepslessen meer geven.
De judomat is hier al op aangepast. We hebben vakken gemaakt zodat we duidelijke grenzen hebben.
Zie de foto onder dit bericht.
We hebben voor de komende 2 weken oefeningen voorbereid die individueel kunnen worden uitgevoerd.
We geven dus geen groepslessen.

Als er vragen zijn dan horen we deze graag.
Dit kan door een mail te sturen naar: shihandrachten@gmail.com
Bellen/appen met Jan Wedman is ook mogelijk: 06-13569598

 

De Grote Club Actie:

We hebben de eerste boekjes al binnen, en we zien ook dat er online al veel is verkocht.
We willen jullie hiervoor enorm bedanken! Het is goed om te zien dat er veel moeite is gedaan om loten te verkopen. Dit, met in combinatie de coronasituatie maakt dan ook dat we erg blij zijn met het resultaat tot nu toe!

We willen jullie vragen om de boekjes in te leveren als je die nog hebt.
Woensdag 24 november is de laatste kans om de boekjes in te leveren. Alles wat later in wordt geleverd kunnen we helaas niet meer verwerken.
Online kunnen er nog loten verkocht worden t/m 30 november.

Blijf gezond allemaal, we zien jullie woensdag!!

Met sportieve groet:
Het bestuur.

Jan Wedman: Voorzitter
Bert en Kirsten Stoker: Secretariaat
Sietske van Malsen: Penningmeester
Meindert Gorter: Algemeen bestuurslid
Cees Roest: Trainer