Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Donderdag 25-11-2021

Beste judoka’s, ouders en verzorgers.

Hierbij willen we jullie uitnodigen om op donderdag 25-11-2021  deel te nemen aan de ALV om onder andere de statuten te wijzigen.

Kerk De Arke.
Flevo 161,
9204 JV Drachten
Inloop vanaf 20:00, start vergadering om 20:15
We zitten in de kerkzaal, bij de keuken is koffie en thee te verkrijgen.

LET OP: Bij binnenkomt is een CTB (corona Toegang Bewijs) verplicht, neem ook een identiteitsbewijs mee.

Het is 2 jaar geleden dat er een ALV is gehouden, en dat willen we graag volgend jaar weer gaan oppakken. We willen in deze vergadering een jaarlijkse datum hiervoor vaststellen.

Om in 2022 een rechtsgeldige ALV te houden hebben we o.a. een kascontrole commissie nodig. Die willen we graag benoemen in deze vergadering zodat we vanaf 2022 weer up to date zijn.
Ook willen we een statuten wijziging doorvoeren, en daar hebben we jullie stem voor nodig.

Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk leden, of vertegenwoordigers van leden aanwezig zijn.
In verband met de nieuwe wetgeving: WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) moeten we onze statuten aanpassen en daarbij toestemming geven aan de notaris om dit door te voeren naar de KVK. Hierbij hebben we toestemming nodig van 2/3 van onze leden.
Mocht dat niet lukken op deze vergadering dan moeten we een 2e vergadering gaan houden en dan vervalt de eis dat er 2/3 van de leden aanwezig moet zijn.

Maar bovenal is het ook goed om elkaar te zien en te spreken, daarom hebben we ook een rondvraag in de agenda staan. We zijn met ons allemaal de vereniging, en dat willen we ook graag zo uitdragen!

Agenda:

  1. Opening en terugblik door voorzitter;
  2. Uitleg nieuwe wetgeving WBTR;
  3. Wat heeft het bestuur nu allemaal al geregeld hiervoor;
  4. Stemming voor statuten wijziging;
  5. Vaststellen van een jaarlijkse datum ALV;
  6. Benoemen Kas controle commissie voor ALV 2022;
  7. Rondvraag;
  8. Sluiting door voorzitter.

 

Wat verandert er o.a. in de statuten?
– De statuten zijn van 1982 en zij sindsdien niet aangepast en zullen tekstueel veranderen.
– Afwijking begroting zal van 10% naar 25% worden gezet.
– Er is een artikel bijgekomen, we zijn volgens het WBTR nu verplicht om een continuïteit-commissie te benoemen. Dat moeten we toevoegen aan de statuten en in 2022 gaan regelen.

De huidige statuten en het concept van de nieuwe statuten zijn in beheer van de voorzitter Jan Wedman en kunnen op afspraak worden ingezien.

Elk lid, of een vertegenwoordiger hiervan, mag 1 stem uitbrengen.
Onder aan deze mail vind u een machtiging strook, mocht u als ouder/verzorger een stem, uit willen brengen namens een lid dan deze strook graag invullen en meenemen naar de vergadering.

We hopen op een grote opkomst en een geslaagde avond.
Om rekening te houden met koffie en thee zouden we graag willen weten hoeveel personen er komen.
Graag opgeven per mail (of app naar Jan) voor woensdag 24-11-2021   21:00 uur.

Met sportieve groet:
Het bestuur.

Jan Wedman: Voorzitter
Bert en Kirsten Stoker: Secretariaat
Sietske van Malsen: Penningmeester
Meindert Gorter: Algemeen bestuurslid
Cees Roest: Trainer

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ik ben lid van judovereniging Shihan Drachten 

Naam lid ……………………….………………………………………………

En machtig onderstaande om mijn stem uit te brengen tijdens de ALV op 18-11-2021

Naam gemachtigde…………………………………………………………………………..