We gaan weer van start!!

Beste leden,

We hopen dat iedereen een goede vakantie en jaarwisseling heeft gehad.
Komende woensdag is de eerste les van 2024! We hopen jullie allemaal te zien.
We hebben veel te doen, over een paar weken zijn de examens al.
Op deze pagina kunt u de agenda bekijken.

Denk eraan om de toernooibriefjes in te leveren voor het Ot&Sien toernooi in Roden (Uitnodiging).
Woensdag liggen de briefjes nog in de zaal, er is ook een weegschaal aanwezig.
Dus wil je meedoen? Schrijf je dan woensdag nog in!

Nieuwe mat:
We hebben nog geen reactie gehad van de gemeente, we hopen snel iets te horen.

Zaalhuur/contributie:
We hebben wederom een bericht gekregen van Sportbedrijf-Drachten dat de huur omhoog gaat.
Er zijn al meerdere verhogingen geweest afgelopen jaren, gas prijzen stegen, schoonmaakkosten werden hoger, nog een algemene verhoging.
Over het algemeen een paar procent verhoging per keer maar inmiddels is het behoorlijk verhoogd ten opzichte van 2019.
In 2019 is de laatste contributieverhoging geweest van 50 eurocent per maand.
Nu hebben we een forse huurverhoging gekregen van 4.5%.

We hebben met het bestuur een tijdje geleden overleg gehad over onze contributie.
Wij zijn van mening dat we als vereniging de contributie laag willen houden, wij willen namelijk toegankelijk zijn voor iedereen!
Inmiddels hebben we naast de reguliere lessen ook een mooi gevulde groep aangepaste judoka’s. Geven we les aan Oekraïense kinderen, en hebben we ook regelmatig aanvragen vanuit het COA Drachten en het COA Beetsterzwaag.
Ook zijn we aangesloten bij Jeugd-sportfonds en hebben we contact met stichting Dolfijn en andere verenigingen en stichtingen. We willen gewoon dat iedereen kan sporten bij ons, dat vinden we belangrijk.
En dit doen we met vrijwilligers! Hier zijn er trots op en ook erg dankbaar.
Doordat we met vrijwilligers werken en een groeiend ledenaantal hebben heeft het bestuur besloten dat we voorlopig de contributie NIET gaan verhogen.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering zullie we hier nog wat op toelichten.

Algemene Leden Vergadering.
Rond maart houden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, de datum en uitnodiging volgt.

 

Het bestuur wenst jullie allemaal een sportief 2024 toe, tot woensdag!

Jan Wedman: Voorzitter
Sietske van Malsen: Penningmeester
Marieke de Boer: Secretaris
Cees Roest: Trainer
Meindert Gorter: Trainer